soalan kuiz spontan..


SOALAN TENTANG BERKAITAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN

1 1-Bagaimanakah sejarah awal perkembangan pendidikan khas masalah penglihatan?
2- Apa itu definisi pendidikan khas masalah penglihatan?
3- Definisi pendidikan khas boleh didapati daripada beberapa sudut pandangan. Apakah sudut pandangan tersebut, serta huraikan.
4- Jelaskan tahap bagi masalah pendidikan khas masalah penglihatan?
5- Apakah ciri-ciri bagi masalah pendidikan khas masalah penglihatan?
6- Jelaskan masalah yang dihadapi oleh masalah khas ini?
7- Terdapat pelbagai ciri yang yang dapat dikenalpasti bagi kanak-kanak berkeperluan khas ini.

8- Setiap penubuhan pasti mempunyai sokongan dan halangan yang tersendiri. Jelaskan serba sedikit tentang sokongan dan halangan yang dihadapi oleh mereka.

0 comments:

Post a Comment

Copyright 2009 this all about us. All rights reserved.
Bread Machine Reviews | watch free movies online by Blogger Templates